Webinars

Video
Play Video

Webinar Beweiding: eiwit volgen & sturen

Bernd Hietberg, dierenarts, weidecoach en boerburgerverbinder
April 2024

Bij beweiding eet de koe vers gras, dat vaak meer eiwit bevat dan graskuil en snijmais. Dit webinar gaat onder andere over de droge stofopname, het benutten van vers gras, het bijvoeren naar 155RE , een maximaal rendement behalen, en de combinatie weiden met een melkrobot. Diergezondheid staat hierbij centraal.

Video
Play Video

Webinar KringloopWijzer

Michel de Haan, Wageningen University & Research
Maart 2024

Jaarlijks worden aanpassingen gedaan aan de KringloopWijzer met als doel het instrument te verbeteren. Wat betekent dat voor 2023? Om ruimte te bieden voor vragen van deelnemers, organiseerde Koe en Eiwit een webinar. Over de veranderingen en vragen over de werking van het rekeninstrument.

Video
Play Video

Webinar Diergezondheidsmonitoring

Axel van Ruitenbeek, projectleider Diergezondheidsmonitoring en onderzoeker bij Wageningen Livestock Research
Januari 2024

Wat is de stand van zaken vanuit het deelproject diergezondheidsmonitoring binnen Koe en Eiwit? Axel deelt de inzichten en resultaten tot nu toe bij de 20 deelnemende bedrijven.

Video
Play Video

Webinar Rantsoen op Zand

Zwier van der Vegte (projectmanager Agro innovatiecentrum De Marke) en Harmen van Laar (senior onderzoeker diervoeding Wageningen Livestock Research)
Oktober 2023

Hoe kun je RE verlagen en besparen op voerkosten? In dit webinar wetenschappelijke achtergronden én praktische tips voor diverse situaties, specifiek voor melkveehouders op zand.

Video
Play Video

Webinar Rantsoen op Klei

Zwier van der Vegte (projectmanager Agro innovatiecentrum De Marke) en Harmen van Laar (senior onderzoeker diervoeding Wageningen Livestock Research)
Oktober 2023

Hoe kun je RE verlagen en besparen op voerkosten? In dit webinar wetenschappelijke achtergronden én praktische tips voor diverse situaties, specifiek voor melkveehouders op klei.

Video
Play Video

Webinar Rantsoen op Veen

Sjon de Leeuw (adviseur PPP-Agro Advies en Koe en Eiwit-begeleider) en Harmen van Laar (senior onderzoeker diervoeding Wageningen Livestock Research)
Oktober 2023

Hoe kun je RE verlagen en besparen op voerkosten? In dit webinar wetenschappelijke achtergronden én praktische tips voor diverse situaties, specifiek voor melkveehouders op veen.

Video
Play Video

Webinar Verbeteren eiwitefficiëntie in het rantsoen

Gert Roelofs, onafhankelijk bedrijfsadviseur en docent melkveevoeding bij Aeres
September 2023

Hoe kun je de eiwitefficiëntie in je rantsoen verbeteren met voedingsadditieven? Door het gebruik van deze middelen worden de huidige eiwitten beter benut of voeg je specifieke eiwitcomponenten toe, waardoor het rantsoen meer oplevert voor de koe. In het webinar vertelt Gert aan welke knoppen je kunt draaien om de eiwitefficientie te verbeteren. En gaat hij in op vragen als:

  • Waar zitten de verliezen?
  • Waar zit de eiwitbehoefte?
  • Welke additieven zijn interessant?
Video
Play Video

Webinar Bijproducten

Rik Pieterse, manager nutrition bij de Duynie Group (en betrokken bij de Circular Feed association (voorheen Overleggroep Producenten Natte Voeders -NPNV)
juni 2023

Welk bijproduct past het beste bij welk rantsoen? En hoe kun je ze gebruiken om RE te verlagen?
In het webinar vertelt Rik Pieterse hoe vochtrijke diervoeders als aardappelsnippers, bietenpulp, bierbostel, maisglutenvoer, tarwegistconcentraat kunnen bijdragen aan eiwitverlaging in het rantsoen. En welke eigenschappen van de verschillende bijproducten positief kunnen uitwerken op OEB en RE.

Video
Play Video

Webinar Bemesting & Beweiding

Bert Philipsen, onderzoeker & projectleider bij Wageningen Livestock Research
Maart 2023

Hoe bemest je voor een perfecte kuil?
Bemesting en beweiding, maar vooral ook ruwvoerwinning. Het hangt allemaal met elkaar samen. In het webinar belicht Bert Philipsen, expert graslandmanagement, vanuit onderzoek en praktijk o.a.:

  • Optimaal beweiden in relatie tot het doel van 155RE
  • Sturen op de gewenste kuilkwaliteit, hoe doe je dat?

Met praktische tips en ruimte voor vragen.

Video
Play Video

Diergezondheid in relatie tot eiwitverlaging in het voer

Axel van Ruitenbeek, WUR-onderzoeker en projectleider van de intensieve gezondheidsmonitoring binnen Koe en Eiwit
november 2022

In dit webinar gaat dierenarts en onderzoeker Axel van Ruitenbeek dieper in op diergezondheid in relatie tot eiwitverlaging in het voer. De lezing is opgebouwd uit drie delen:

  • de meest actuele wetenschappelijke (internationale) kennis op het gebied van de relatie eiwitverlaging en gezondheid bij koeien. Hoe gaat de koe om met eiwitverlaging in het rantsoen? Wat gebeurt er in de energie-eiwit balans?
  • intensieve gezondheidsmonitoring bij 20 bedrijven binnen Koe en Eiwit;
  • nieuw kort  en langlopend onderzoek op Dairy Campus.
Video
Play Video

Uitleg over AERIUS

Mark Wilmot, RIVM
november 2022

AERIUS is het rekeninstrument voor de leefomgeving. Binnen Koe en Eiwit maken we gebruik van AERIUS. Van elke melkveehouder wordt uitgerekend wat het effect van de ammoniakemissie vanuit de stal en het land is op de depositie van stikstof (N) in die regio. Ook kunnen enkele maatregelen doorgerekend worden, waaronder het minder eiwit voeren. Naast het verwachte effect op de depositie van elk individueel bedrijf, kunnen we inzicht geven in de effectiviteit van de maatregelen van de Koe en Eiwit bedrijven gezamenlijk of per klasse (grondsoort en intensiteit) of per regio. Mark Wilmot is vanuit WING consulting werkzaam bij het RIVM en vanaf het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van AERIUS. In dit webinar vertelt hij meer over de achtergrond en werkwijze van AERIUS.

Play Video

RE-gehalte in relatie tot melkproductie

Harmen van Laar, Wageningen UR
oktober 2022

WUR-onderzoeker Harmen van Laar gaat in op de behoefte aan OEB en DVE (eiwitten), en VEM (energie) om de koe in conditie te houden met een melkproductie die op peil is. Hoe kan de melkproductie bij een lager RE in het voer ondersteund worden door extra VEM? Hierbij komt ook het effect op melksamenstelling aan bod (melkvet en melkeiwit gehalte).

Play Video

Voederwaardebepaling verschillende soorten gras(kuil)

Bob Fabri, Eurofins Agro
september 2022

Eurofins Agro beschikt over veel kennis, heeft veel data en kent meerdere analysemethoden. Eurofins Agro wil graag een toelichting geven op hun rekenregels VEM in relatie tot uitslagen, de waarde van NIRS metingen en de verschillen die zij zien. Mogelijk zijn er ook verklaringen voor de verschillen die in de praktijk beleefd worden als het gaat om gemeten voederwaarde van vers gras-, en graskuil- analyses.

Play Video

Kringloopwijzer

Michel de Haan, Wageningen University & Research
september 2022

WUR onderzoeker Michel de Haan geeft uitleg over de systematiek van de KringloopWijzer (KLW) en hoe de KLW van waarde is bij het verlagen van het RE in het rantsoen.

Play Video

RE in het rantsoen

Gerjan Hilhorst, Wageningen University & Research
juni 2022

Wat typeert de bedrijven die scherp eiwit voeren en die een hoog aandeel eiwit van eigen land voeren? Dat is de centrale vraag in dit webinar. WUR-onderzoeker Gerjan Hilhorst deelt zijn kennis en ervaring. Hij is onderzoeker bij innovatiecentrum De Marke en Koeien & Kansen. Hij is nauw betrokken bij analyse van data uit Kringloopwijzers. Gerjan zal ingaan op de eiwitvoeding en welk deel van het eiwit van eigen bedrijf komt van de Koeien & Kansen bedrijven en melkveehouders uit Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA).

Play Video

Basiskennis veevoeding

Jan Harm Borger, Aeres Hogeschool Dronten
april 2022

Hoe zit het met de kennis over eiwit en voeding bij de deelnemers aan Koe en Eiwit? In het webinar ‘Basiskennis veevoeding’ vertelt Jan Harm Borger, docent veehouderij aan Aeres Hogeschool Dronten, meer over de basisprincipes die belangrijk zijn bij het toewerken naar 155 RE in het rantsoen. Over bestendig en onbestendig eiwit, eiwitbenutting, het ureumgehalte in tankmelk, kuilkwaliteit, weiden en meer.