Vragen en antwoorden voor deelnemers

1. Aanleiding & doel praktijkpilot

2. Werving & selectie melkveehouders

3. Wat betekent deelname voor de melkveehouder?

4. Begeleiding (individueel en groep)

5. Werving & selectie adviseurs

Kijk bij de veelgestelde vragen voor begeleiders en adviseurs voor meer informatie.

6. Welke data en waarom?

7. Relatie met andere projecten