Praktijkpilot Koe en Eiwit zoekt 40 inspirerende begeleiders

Koe en EiwitBijna 200 melkveehouders gaven eind december gehoor aan de oproep om deel te nemen aan de praktijkpilot Koe en Eiwit. Zij willen aan de slag om de mogelijkheden en onmogelijkheden te ontdekken van een rantsoen met 155 RE per kg droge stof. Bij die spannende zoektocht krijgen ze begeleiding aangeboden van deskundige adviseurs. Daarvoor worden nu ca. 40 begeleiders gezocht, waarvan ca. 11 ook voor groepsbegeleiding. Adviseurs (productgebonden of onafhankelijk) die hun kennis en ervaring willen inzetten om de 155RE-uitdaging te realiseren, kunnen zich tot 14 februari aanmelden.

Begeleiding boer en groep

In de 4-jarige praktijkpilot Koe en Eiwit gaan melkveehouders, waarvan de meesten met hun eigen voeradviseur, aan de slag met verlaging van het ruw eiwitgehalte totaal in het rantsoen naar 155 gram ruw eiwit per kg droge stof. Om aan te sluiten bij ieders (bedrijfs)specifieke omstandigheden, krijgen de deelnemers individuele begeleiding én draaien ze mee in de 11 verschillende praktijkkringen die worden samengesteld op basis van grondsoort en bedrijfsintensiteit. In elke praktijkkring zitten ca. 15 melkveehouders, dus er vindt nog selectie plaats in het aantal aangemelde melkveehouders. De begeleiders hebben een belangrijke rol. Zij organiseren het proces naar lagere Ruw Eiwit voeding, brengen hun kennis en ervaring in, zijn sparringpartner, analyseren resultaten, besteden aandacht aan vragen en kennisbehoeften en organiseren daar de benodigde follow-up voor. Daarnaast denken ze mee over oplossingen die met de brede bedrijfsvoering te maken hebben, dus ook over bemesting, beweiding, bouwplan, oogstmoment gewassen e.d. Bij de praktijkpilot zijn ook dierenartsen betrokken voor de monitoring van de diergezondheid bij een rantsoen van 155 RE.

Productgebonden of onafhankelijk adviseurs

De begeleiders die gezocht worden kunnen uit zowel de voerindustrie als uit de wereld van agrarisch bedrijfsadvies komen. Van de individuele begeleiders en de groepsbegeleiders wordt een hoge mate van professionaliteit gevraagd. Zij zetten het bedrijfsbelang van de boer, incl. de projectdoelstelling en een goede persoonlijke samenwerking voorop. De groep begeleiders volgt een gezamenlijk scholings/afstemmingtraject voor zij van start gaan. Ook tijdens de projectperiode vinden tussentijdse contactmomenten plaats.

Criteria en selectie

Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij zich kan verplaatsen in, en mee kan denken met de melkveehouder en de (overige) opgaven waarvoor deze staat. Daarnaast moet een begeleider thuis zijn in de KringloopWijzer. Kennis van KoeMonitor, ruwvoermanagement, stikstof, bemesting en beweiding is een pré, net als brede kennis van de bedrijfsvoering op een melkveehouderijbedrijf. Ervaring met procesbegeleiding is een vereiste voor adviseurs die als groepsbegeleider aan de slag willen. De begeleider moet in staat zijn te doorgronden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op het projectdoel van 155 RE te halen. De selectie gebeurt door een onafhankelijke commissie.

Digitaal spreekuur voor geïnteresseerden

Adviseurs die interesse hebben kunnen in een digitaal spreekuur hun vragen stellen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal er een selectie plaatsvinden.

Initiatief en uitvoering

Initiatiefnemer voor deze pilot is de werkgroep ‘Stikstof en Veevoer’, samen met het Ministerie van LNV. ‘Stikstof en Veevoer’ bestaat uit LTO, NAJK, Biohuis, BoerenNatuur, Netwerk GRONDig, Nevedi, Rabobank en NZO. Tijdens de praktijkpilot zal de werkgroep als begeleidingscommissie fungeren. Financiering komt van het Ministerie van LNV en de uitvoering is in handen van een deskundig team onder leiding van Paul Galama van Wageningen Livestock Research (WUR), waarbij samenwerking wordt gezocht met veevoerleveranciers, adviseurs en dierenartsen.