Melkveehouders aan het woord in Koe en Eiwit

Video Koe en EiwitWat leeft er bij de deelnemers aan de praktijkpilot Koe en Eiwit? De 153 melkveehouders zijn nu een jaar individueel en met elkaar aan de slag om via het voerspoor stikstofreductie te behalen. Benieuwd hoe ze dat doen? In de Koe en Eiwit film vertellen ze er zelf meer over.

155RE in de praktijk

Wat ga je doen met je rantsoen? Met die vraag zijn de 153 deelnemers in de 4-jarige praktijkpilot Koe en Eiwit aan de slag, om op hun bedrijf naar een rantsoen van 155 RE toe te werken. Met oog voor diergezondheid en productie. Hoe doe je dat? Welke omstandigheden kun je beïnvloeden en welke niet (maar kun je wel op anticiperen)? Samen met zijn individuele Koe en Eiwitbegeleider maakt elke deelnemer een eigen verbeterplan. En met collega’s delen ze tijdens de groepsbijeenkomsten vragen ervaringen, kennis en praktische tips. Kijk mee op de  Koe en Eiwit film.

Landelijke Koe en Eiwitdag

Leren en inspireren staan centraal in Koe en Eiwit. Dus ook op de landelijke Koe en Eiwitdag van vrijdag 10 februari in de Mauritskazerne in Ede. Een ontmoetingsdag voor alle deelnemers, begeleiders, dierenartsen en het projectteam. Om kennis en ervaringen te delen, o.a. in verschillende themasessies met daarin steeds 3 sprekers -of sprekerduo’s (onderzoekers, adviseurs, dierenartsen en melkveehouders) over:

  • Stikstofbeleid, broeikasgassen en emissie-arme bedrijfsvoering
  • Rantsoenoptimalisatie voor laag RE op verschillende grondsoorten
  • Economie en diergezondheid: gezonde dieren en economisch perspectief
  • Bodem, bemesting, beweiding en natuurlijk de gewenste ruwvoerkwaliteit

Meer daarover op