Koe en Eiwit-deelnemers aan de slag met vers grasanalyses

De kwaliteit van vers gras, zowel voor weidegang als voor het maaimoment, is cruciaal voor het verlagen van het RE in het melkveerantsoen. Praktijkpilot Koe en Eiwit heeft een nieuw deelproject gestart om melkveehouders daarbij te ondersteunen: GrasProductieRegistratie (GPR). Daarvoor gaat een pilotgroep aan de slag met vers gras monsters.

MPR als inspiratie voor GPR

Voor het inrichten en de werkwijze van GPR is met een schuin oog gekeken naar de MPR. Want dankzij de MelkProductieRegistratie, ‘de standaard’ binnen de melkveehouderij, is er veel informatie beschikbaar over het eindproduct van onze bedrijven: melk. We hebben een goed beeld van de kwantiteit en de kwaliteit van de melk per bedrijf en per koe. Onze koeien maken melk van gras, maar over de kwaliteit van het gras dat ze dagelijks in de weide eten, weten we maar weinig. Behalve dan dat het zeer wisselend is, en gedurende de dag zelfs verandert. Daarom is er ook de wens om meer inzicht in de wekelijkse variatie van het gras te krijgen – op verschillende locaties in het land.

Wat gebeurt er bij GPR?

Bij 20 deelnemende melkveehouders (deelnemers van Koe en Eiwit, verspreid over heel Nederland) wordt er wekelijks een vers gras monster genomen door een monsternemer van Eurofins. Het startmoment van de monsternames valt samen met de start van de beweiding op het bedrijf en is dan ook afhankelijk van de bedrijfsvoering van de melkveehouder. In totaal kunnen de melkveehouders tijdens het grasseizoen 28 monsters laten nemen.

Sturingsmogelijkheden op RE

Door bij een select aantal melkveehouders vers gras monsters te laten nemen, en hen wekelijks inzicht te geven in de graskwaliteit van de (weide)percelen, willen we onderzoeken of dit hen helpt om beter grip op het Ruw Eiwit in het rantsoen te houden. En dus beter te kunnen sturen met de voedingsknop ‘weidegras’.

Factsheet voor de praktijk

Als eindproduct zal er, in het voorjaar van 2025, een rapport inclusief factsheet verschijnen met daarin de resultaten van deze proef. Afhankelijk van de resultaten hopen we hiermee een aantal praktische handvatten aan weidende of vers-gras voerende melkveehouders te kunnen bieden.