Impressie van de studiedag voor Koe en Eiwit-begeleiders

Op 24 november was Radio Kootwijk het decor voor de studiedag voor Koe en Eiwit-begeleiders.

Een inspirerende locatie die symbool staat voor verbinding en verandering. Twee belangrijke elementen die ook spelen bij de ontdekkingstocht naar een rantsoen met 155RE. Want we doen het samen en kijken wat ervoor nodig is. Bij de boer, maar ook bij de begeleider, de voeradviseur, de dierenarts en het Koe en Eiwit-team.

De ochtend zoomde in op gedragsverandering en welke invloeden die verandering soms in de weg staan of juist kunnen stimuleren. In groepjes aan de slag, met ervaringen en inzichten vanuit een driekwart jaar Koe en Eiwit: welke gedragstechnieken spelen in op gemak, weerstand, normen en motivatie, zowel bij melkveehouders als begeleiders? Veel herkenning, raakvlakken en kennis om te delen.

In de middag kwam de dagelijkse begeleiderspraktijk aan bod. De rol van de begeleider in de driehoek boer, adviseur en begeleider. In een pittig Lagerhuisdebat ging het over werkwijze, verwachtingen en inbreng van (voer)expertise. En de samenwerking/ interactie met de vaste voeradviseur.

Uit de brainstormsessies in kleine groepjes later in de middag kwamen goede ideeën en suggesties voor de aanpak van individuele en groepsbegeleiding komend jaar. Input voor het projectteam om verder uit te werken! Erwin Maathuis van het ministerie van LNV (opdrachtgever van Koe en Eiwit) was tijdens het middagdeel aanwezig om vanuit de praktijk te horen wat de ontdekkingstocht betekent. En benadrukte nogmaals dat het gaat om de verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden 155RE als stikstofreductiemaatregel. Wat de praktijkpilot Koe en Eiwit daarin gaat opleveren is van grote waarde.

Genoeg inspiratie en motivatie bij de begeleiders om samen met de melkveehouders aan de slag te gaan!