RE-gehalte in het rantsoen heeft vooral invloed op ammoniakemissie

Wat zijn de kenmerken van bedrijven die een laag en hoog RE hebben? Wat zijn de verschillen tussen collega melkveehouders en waar komen die vandaan? En, zeker zo interessant, welk effect hebben ze op emissies? In dit artikel de highlights van de analyse. Analyse KringloopWijzers In het kader van het project Koe & Eiwit is…

Lees meer

Slim bemesten voor gewenste ruw-eiwit niveau in ruwvoer

In het realiseren van 155 RE per kg ds in het totale rantsoen, speelt de graskuil een cruciale rol. Voor wát er de kuil in gaat, is bemesting weer belangrijk. In het project Koe en Eiwit wordt hier ook aandacht aan besteed. Variatie in rantsoensamenstelling Het gewenste RE in de graskuil hangt o.a. af van…

Lees meer

RE-gehalte in rantsoen omlaag door uitwisseling krachtvoergrondstoffen

Draaien aan de voedingsknoppen zonder dat de melkproductie in gevaar komt. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld door verschillende grondstoffen tegen elkaar uit te wisselen en zo hun eigenschappen optimaal te benutten. Dat kan ook nog eens besparingen opleveren in de voer- en mestafzetkosten. Eiwitrijk en eiwitarm Het rantsoen van melkvee is gericht op een optimale…

Lees meer

Met krachtvoer sturen op een totaalrantsoen van 155 g RE per kg ds

Weten wat het streefgetal is voor het RE gehalte in krachtvoer, op basis van de bestaande rantsoensituatie, helpt melkveehouders richting een rantsoen van 155 g/kg ds op bedrijfsniveau. Daarvoor heeft de pilot Koe en Eiwit twee handige tabellen ontwikkeld.  Sturen op RE gehalte in het totale bedrijfsrantsoen Het ruw eiwitgehalte van het totale bedrijfsrantsoen wordt…

Lees meer

Minder eiwit voeren, minder mestafzet

Eiwitverlaging in het rantsoen is een actuele maatregel om ammoniakemissie te verminderen. In de pilot Koe en Eiwit streven we naar 155 Re/ kg ds in het rantsoen van de gehele melkveestapel. Minder eiwit scheelt overigens niet alleen in voerkosten, maar ook in de kosten van mestafzet. Hoe? We leggen het uit… Afschaffen derogatie Mestafzet…

Lees meer

Goede melkproductie, duurzame koeien en een ruweiwit van 155: het kan!

De premix bestaande uit gewalste bietenpulp, maisvlokken, raapzaadschilfers, granen (alkagrain) en melasse

Sommige deelnemers aan het project Koe en Eiwit vragen zich af of een ruweiwit van 155 gr/kg ds ten koste gaat van de melkproductie en de gezondheid van het vee. Maar volgens deelnemer Henk Kamstra uit Twijzelerheide valt dat wel mee. Mooie cijfers ‘Op ons bedrijf hebben we een productie van rond de 9500 kg…

Lees meer

Minder eiwit voeren is vakmanschap

Minder eiwit voeren is vakmanschap - artikel Boerderij 18-10-2023

In gesprek met Koe en Eiwit-begeleiders over maatregelen voor eiwitverlaging in het rantsoen. Wat zijn de effecten en wat vraagt het aan vakmanschap van de melkveehouders? Lees er meer over in het artikel in De Boerderij.

Lees meer

Naar 155RE in het rantsoen? Zó gaan de Koe en Eiwit-boeren dat doen!

Voedingsknoppen

In de pilot Koe en Eiwit werken 150 melkveehouders aan de projectdoelstelling van 155 gram ruw eiwit per kg droge stof (of lager) in het totaal rantsoen. Om te weten hoe ze dat willen realiseren, is begin 2023 een inventarisatie gehouden onder alle deelnemende veehouders. In dit artikel een samenvatting van de uitkomsten.  Figuur 1:…

Lees meer

Eurofins-resultaten laten voorjaarskuilen met hoge verteerbaarheid zien

De recent door Eurofins gepubliceerde resultaten van de eerste voorjaarskuilen, laten kuilen zien met een hoge verteerbaarheid en een gemiddeld VEM van ruim 970. Bovendien bevatten de kuilen veel suiker; volgens Eurofins ‘net krachtvoer’. Het gras is in een relatief jong stadium gemaaid, daardoor is het eiwitgehalte ook hoog (170 gr RE). In tabel 1…

Lees meer

Koe en Eiwit deelnemer en -begeleider in de Boerderij

Veel vers gras in de koe én sturen op het gewenste RE, hoe doe je dat? In de Boerderij vertellen melkveehouder Wim van Tilburg en begeleider Jehannes Fopma waar kansen liggen in o.a. bemesting en bodemgezondheid. Download artikel: Hoog eiwit in vers gras, energie compenseert eiwitoverschot

Lees meer