Veldbonen als krachtvoer

Koe en Eiwitdeelnemer Ron Iwema

Veldbonen leveren eiwit van eigen land en zijn een financieel interessante vervanger voor soja. Voor Koe en Eiwitdeelnemer Ron Iwema in het Groningse Rasquert reden om na de aankoop van 1 ha, vorig jaar zelf zo’n 6 ha in te zaaien met deze krachtvoervervanger. “Als je genoeg ruwvoer hebt, is het interessant om zelf krachtvoer…

Lees meer

In gesprek met LNV over 155RE

Erwin Maathuis tijdens de landelijke inspiratiedag op 10 februari 2023

In de praktijkpilot Koe en Eiwit ligt de eiwitlat nóg lager dan de sectornorm van 160RE. Is dat haalbaar en volhoudbaar? En wat betekent dat voor de toekomst van de melkveehouderij? Vragen die niet alleen boeren, maar ook opdrachtgever LNV bezighouden. “Koe en Eiwit is een gezamenlijk leerproces voor sector én overheid”, stelt Erwin Maathuis,…

Lees meer

Drogere kuil nuttig sturingsmechanisme voor rantsoen

Het kuilseizoen is begonnen. Een periode die het ‘rantsoenkapitaal’ voor de rest van het jaar bepaalt. Bemesting en het juiste maaimoment zijn belangrijk voor de kwaliteit en het droge stofgehalte van je kuil. Droger inkuilen levert relatief meer DVE en minder OEB op. Daarmee is je graskuil één van de knoppen om aan te draaien…

Lees meer

De landelijke inspiratiedag van Koe en Eiwit in 1 minuut

Benieuwd wat er op 10 februari in Ede allemaal in het programma zat? Kijk mee en proef de sfeer  in de notendopsamenvatting van de dag. Meer weten over de inhoud van de workshops? Kijk dan op https://koeeneiwit.nl/nieuws/impressie-inspiratiedag-koe-en-eiwit-10-februari-2023/

Lees meer

Diergezondheidsmonitoring in beeld

Heeft verlaging van het RE in het rantsoen een negatief effect op de melkproductie, weerstand en vruchtbaarheid van koeien? Veel melkveehouders zien daar wel risico’s. Daarom draait binnen Koe en Eiwit een speciaal project waarin 5 dierenartsen bij 20 deelnemers de diergezondheid intensief monitoren. Kijk mee met het bedrijfsbezoek door de dierenarts. Signaleren gezondheid alle…

Lees meer

Praktische handvatten voor een gewenste kuil

Koe en Eiwit - kuil

Het bemestings- en oogstmoment zijn medebepalend voor de kuilkwaliteit en het gewenste RE gehalte. Het goede nieuws is dat je daar als melkveehouder zelf invloed op hebt. In het Koe en Eiwit-webinar Bemesting & Beweiding deelt graslandexpert Bert Philipsen vanuit de praktijk, kennis en praktische tips om te sturen op graskwaliteit. Een kwestie van durven…

Lees meer

Melkveehouders aan het woord in Koe en Eiwit

Video Koe en Eiwit

Wat leeft er bij de deelnemers aan de praktijkpilot Koe en Eiwit? De 153 melkveehouders zijn nu een jaar individueel en met elkaar aan de slag om via het voerspoor stikstofreductie te behalen. Benieuwd hoe ze dat doen? In de Koe en Eiwit film vertellen ze er zelf meer over. 155RE in de praktijk Wat…

Lees meer

Impressie Inspiratiedag Koe en Eiwit 10 februari 2023

De eerste landelijke Koe en Eiwit-inspiratiedag is een feit: op vrijdag 10 februari kwamen alle deelnemers, begeleiders, dierenartsen en het projectteam in de Mauritskazerne in Ede voor het eerst sinds de start bij elkaar. Niet alleen de sprekers, thema’s, workshops en locatie waren inspirerend, maar ook de ontmoeting met elkaar en natuurlijk de Koe en…

Lees meer

Koe en Eiwitdeelnemer in magazine Koe(rs) van Lely Center Heerenveen

Lely besteedt in een reportage aandacht aan Harm en Karin Albring. Samen met hun Koe en Eiwit-begeleider Henri van der Kolk vertellen over de stappen die ze hebben gezet om van een rantsoen van ruim 170 RE, naar inmiddels naar 160 RE te gaan. Op weg naar 155 RE! Download hier het magazine Koe(rs)

Lees meer

Impressie van de studiedag voor Koe en Eiwit-begeleiders

Op 24 november was Radio Kootwijk het decor voor de studiedag voor Koe en Eiwit-begeleiders. Een inspirerende locatie die symbool staat voor verbinding en verandering. Twee belangrijke elementen die ook spelen bij de ontdekkingstocht naar een rantsoen met 155RE. Want we doen het samen en kijken wat ervoor nodig is. Bij de boer, maar ook…

Lees meer