Praktische handvatten voor een gewenste kuil

Koe en Eiwit - kuil

Het bemestings- en oogstmoment zijn medebepalend voor de kuilkwaliteit en het gewenste RE gehalte. Het goede nieuws is dat je daar als melkveehouder zelf invloed op hebt. In het Koe en Eiwit-webinar Bemesting & Beweiding deelt graslandexpert Bert Philipsen vanuit de praktijk, kennis en praktische tips om te sturen op graskwaliteit. Een kwestie van durven…

Lees meer

Melkveehouders aan het woord in Koe en Eiwit

Video Koe en Eiwit

Wat leeft er bij de deelnemers aan de praktijkpilot Koe en Eiwit? De 153 melkveehouders zijn nu een jaar individueel en met elkaar aan de slag om via het voerspoor stikstofreductie te behalen. Benieuwd hoe ze dat doen? In de Koe en Eiwit film vertellen ze er zelf meer over. 155RE in de praktijk Wat…

Lees meer

Impressie Inspiratiedag Koe en Eiwit 10 februari 2023

De eerste landelijke Koe en Eiwit-inspiratiedag is een feit: op vrijdag 10 februari kwamen alle deelnemers, begeleiders, dierenartsen en het projectteam in de Mauritskazerne in Ede voor het eerst sinds de start bij elkaar. Niet alleen de sprekers, thema’s, workshops en locatie waren inspirerend, maar ook de ontmoeting met elkaar en natuurlijk de Koe en…

Lees meer

Koe en Eiwitdeelnemer in magazine Koe(rs) van Lely Center Heerenveen

Lely besteedt in een reportage aandacht aan Harm en Karin Albring. Samen met hun Koe en Eiwit-begeleider Henri van der Kolk vertellen over de stappen die ze hebben gezet om van een rantsoen van ruim 170 RE, naar inmiddels naar 160 RE te gaan. Op weg naar 155 RE! Download hier het magazine Koe(rs)

Lees meer

Impressie van de studiedag voor Koe en Eiwit-begeleiders

Op 24 november was Radio Kootwijk het decor voor de studiedag voor Koe en Eiwit-begeleiders. Een inspirerende locatie die symbool staat voor verbinding en verandering. Twee belangrijke elementen die ook spelen bij de ontdekkingstocht naar een rantsoen met 155RE. Want we doen het samen en kijken wat ervoor nodig is. Bij de boer, maar ook…

Lees meer

Je kuil biedt de beste kansen op klei!

1/3 Je kuil biedt de beste kansen op klei! Grondsoort en intensiteit spelen en rol bij de mogelijkheden om aan de RE-knop te draaien. Om die reden zijn binnen Koe en Eiwit de deelnemers verdeeld in groepen met vergelijkbare bedrijven. Want wat op veen goed werkt, kan op klei en zand weer anders uitpakken. We vroegen Jan Groen, melkveehouder in Kampen, naar zijn aanpak op klei. Volgens Jan ligt de sleutel voor succes in de kwaliteit van het ruwvoer en een optimale kuil. Jan en Hanneke Groen

Grondsoort en intensiteit spelen een rol bij de mogelijkheden om aan de RE-knop te draaien. Om die reden zijn binnen Koe en Eiwit de deelnemers verdeeld in groepen met vergelijkbare bedrijven. Want wat op veen goed werkt, kan op klei en zand weer anders uitpakken. We vroegen Jan Groen, melkveehouder in Kampen, naar zijn aanpak…

Lees meer

1e bedrijfsbezoeken Koe en Eiwit brengen rantsoenknoppen in beeld

Belangrijk aandachtspunt: het voer moet ook nog smakelijk zijn

Aan welke knoppen gaan de 153 deelnemers aan Koe en Eiwit draaien voor een rantsoen van 155RE? Tijdens de eerste individuele bedrijfsbezoeken hebben boeren samen met hun begeleider op basis van de KringloopWijzer in kaart gebracht waar ze nu staan. En wat ze belangrijke aandachtspunten vinden bij eiwitverlaging in het rantsoen. Op basis daarvan is…

Lees meer

Koe en Eiwitdeelnemer op Omroep Zeeland

In een film en interview besteedde Omroep Zeeland aandacht aan stikstofreductie door Zeelandse boeren. Deelnemer Cas Vesseur uit Oostburg en Michel de Haan van Wageningen Livestock Research en lid van het projectteam Koe en Eiwit vertellen hoe het voerspoor kansen biedt. En wat erbij komt kijken om naar een rantsoen met een laag ruw eiwit…

Lees meer

Intensieve diergezondheidsmonitoring Koe en Eiwit van start

diergezondheidsmonitoring Koe en Eiwit

Wat gaat eiwitverlaging naar 155RE in het rantsoen betekenen voor de diergezondheid? Wordt deze beter of juist minder en bij welke dieren is het effect het grootst; jongvee, droge koeien of melkvee? Komende 2 jaar gaan vijf dierenartsen binnen Koe en Eiwit bij 20 deelnemers de eventuele risico’s of verbeteringen in diergezondheid monitoren. De eerste…

Lees meer