Naar 155RE in het rantsoen? Zó gaan de Koe en Eiwit-boeren dat doen!

Voedingsknoppen

In de pilot Koe en Eiwit werken 150 melkveehouders aan de projectdoelstelling van 155 gram ruw eiwit per kg droge stof (of lager) in het totaal rantsoen. Om te weten hoe ze dat willen realiseren, is begin 2023 een inventarisatie gehouden onder alle deelnemende veehouders. In dit artikel een samenvatting van de uitkomsten.  Figuur 1:…

Lees meer

Eurofins-resultaten laten voorjaarskuilen met hoge verteerbaarheid zien

De recent door Eurofins gepubliceerde resultaten van de eerste voorjaarskuilen, laten kuilen zien met een hoge verteerbaarheid en een gemiddeld VEM van ruim 970. Bovendien bevatten de kuilen veel suiker; volgens Eurofins ‘net krachtvoer’. Het gras is in een relatief jong stadium gemaaid, daardoor is het eiwitgehalte ook hoog (170 gr RE). In tabel 1…

Lees meer

Koe en Eiwit deelnemer en -begeleider in de Boerderij

Veel vers gras in de koe én sturen op het gewenste RE, hoe doe je dat? In de Boerderij vertellen melkveehouder Wim van Tilburg en begeleider Jehannes Fopma waar kansen liggen in o.a. bemesting en bodemgezondheid. Download artikel: Hoog eiwit in vers gras, energie compenseert eiwitoverschot

Lees meer

Welk bijproduct bij welk rantsoen?

Bijproduct

Aardappelsnippers, bietenpulp, bierbostel, maisglutenvoer, tarwegistconcentraat; het zijn (vochtige) bijproducten die het rantsoen smakelijk(er) maken. En vaak een positief effect hebben op de productie. Maar welk bijproduct past het beste bij welk rantsoen? En hoe kun je ze gebruiken om RE te verlagen? Het Koe en Eiwit webinar zoomt in op de eigenschappen van de verschillende…

Lees meer

Hooi, daar zit wat in

Koe en Eiwit-deelnemer Henri Kuijt uit IJsselstein houdt van wel van uitdagingen. Daarom heeft hij een hooischuur gebouwd om zelf gras te drogen. Grashooi is de officiële naam. Het streven is grashooi te maken met een hoog DVE en bijpassend RE en een heel hoog VEM-gehalte. Hoe werkt dat? We spraken Henri en zijn adviseur…

Lees meer

Praktijkervaring Grassa

Praktijkervaring Grassa

Koeien voeren met ‘ontsloten gras’… wat betekent dat in de praktijk voor voeropname, melkgift en melksamenstelling? Koe en Eiwitdeelnemer Willy Baltussen deed mee aan een praktijkproef van Grassa, het bedrijf dat niet benutbare voedingstoffen uit gras haalt, waardoor een eiwitproduct overblijft, dat goed verteerbaar is in de pens en darm van de koe. Lees meer…

Lees meer

Resultaten eerste jaar Koe en Eiwit

Tussentijdse rapportage 2022-2023

Het Ministerie van LNV was benieuwd hoe het eerste jaar van Koe en Eiwit gelopen is. We hebben hen in mei via een beknopte infographic op de hoogte gebracht. Daarmee kon onze contactpersoon Erwin Maathuis ook gelijk de Eerste kamer goed informeren. Download tussentijdse rapportage 2022-2023

Lees meer

Veldbonen als krachtvoer

Koe en Eiwitdeelnemer Ron Iwema

Veldbonen leveren eiwit van eigen land en zijn een financieel interessante vervanger voor soja. Voor Koe en Eiwitdeelnemer Ron Iwema in het Groningse Rasquert reden om na de aankoop van 1 ha, vorig jaar zelf zo’n 6 ha in te zaaien met deze krachtvoervervanger. “Als je genoeg ruwvoer hebt, is het interessant om zelf krachtvoer…

Lees meer

In gesprek met LNV over 155RE

Erwin Maathuis tijdens de landelijke inspiratiedag op 10 februari 2023

In de praktijkpilot Koe en Eiwit ligt de eiwitlat nóg lager dan de sectornorm van 160RE. Is dat haalbaar en volhoudbaar? En wat betekent dat voor de toekomst van de melkveehouderij? Vragen die niet alleen boeren, maar ook opdrachtgever LNV bezighouden. “Koe en Eiwit is een gezamenlijk leerproces voor sector én overheid”, stelt Erwin Maathuis,…

Lees meer

Drogere kuil nuttig sturingsmechanisme voor rantsoen

Het kuilseizoen is begonnen. Een periode die het ‘rantsoenkapitaal’ voor de rest van het jaar bepaalt. Bemesting en het juiste maaimoment zijn belangrijk voor de kwaliteit en het droge stofgehalte van je kuil. Droger inkuilen levert relatief meer DVE en minder OEB op. Daarmee is je graskuil één van de knoppen om aan te draaien…

Lees meer